Kategorie: 202


Dlaczego notabene doszło? Jak można było

Dlaczego notabene doszło? Jak można było temu zapobiec? Omówienie wybranych studiów przypadku i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa.

Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment
Komentarze: 0


Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching
Komentarze: 0


Upadłość i postępowanie konsumenckie jakże upadłość przedsiębiorcy

Upadłość i postępowanie konsumenckie jakże upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Umowa ile trwa umowa deweloperska

Umowa - ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również dla.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń

Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co mieści prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane zmniejszenie

Nowe prawo budowlane - zmniejszenie obszaru informacyjnego egib przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


W jaki sposób zorganizować codzienną pracę

W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, jacy chcieliby wykopać fundament karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem lub stoją.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy

Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0