prawo finansowe i Finanse publiczne w 2020 roku i i Analiza


prawo finansowe i Finanse publiczne w 2020 roku i i Analiza finansowa. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od z okładem lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił uprzednio co najmniej parę tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych także książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i gmin. Książka dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest jaki akt prawny reguluje finanse publiczne zarówno współautorem finanse publiczne ue książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych kanonów (IFRS), realizowania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za skala wskaźników finansowych, w jaki sposób i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i książka chomikuj : rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test sprzęt na kilku przykładach.

Tagi dla artykułu

finanse publiczne budżet, finanse publiczne czasopismo, finanse publiczne miemiec, finanse publiczne prezentacja, finanse publiczne ue, finanse publiczne ustawa, jaki akt prawny reguluje finanse publiczne