Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne


Uwaga – przemiany w przepisach Artykuł omawiający chwilowo obowiązujące przepisy dotyczące prawa zamówień publicznych w którym Skrybowie – eksperci z dziedziny prawa zamówień.

Specyfikacja istotnych warunków


Artykuł do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie – adwokata i radcy prawnego stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który na razie wydawany był w serii Becka. Wydanie zostało znacznie poszerzone i wzbogacone o najświeższe orzecznictwo, nader istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze preferencje doktryny, przez co stanowi najlepsze na rynku omówienie. Nasz artykuł skierowana jest szczególnie do praktyków udzielania zamówień publicznych, teraz kierowników zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji postępowań, pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, jakie w wielu przypadkach muszą uzasadniać swoje decyzje w stosunku do różnych instytucji kontrolnych, także wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Również osoby odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości udzielania zamówień znajdą tutaj znaczną wielkość usystematyzowanych informacji pozwalających na akceptację różnorodnych dróg postępowania zamawiających. Książka została napisana jako zbiór wiedzy praktycznej wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych na rzecz poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, trybunałów dodatkowo organów orzekających administracji, ażeby w jaki sposób najlepiej połączyć teorię z praktyką. Znaczną część opracowania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych.

Czym się zajmujemy


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek je...

Dokumenty dokumentowanie postępowaniu

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całe...

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne w...

100 odpowiedzi zapytania

Artykuł o zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla wszystkich uczestnik...

Specyfikacja istotnych warunków

Artykuł do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie – adwokata i radcy prawnego stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który na razie wydawany był w serii Becka. Wydanie zostało znacznie poszerzone i wzbogacone o najświeższe orzecznictwo, nader istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze preferencje doktryny, przez co stanowi najlepsze na rynku omówienie. Nasz artykuł skierowana jest szczególnie do praktyków udzielania zamówień publicznych, teraz kierowników zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji postępowań, pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, jakie w wielu przypadkach muszą uzasadniać swoje decyzje w stosunku do różnych instytucji kontrolnych, także wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Również osoby odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości udzielania zamówień znajdą tutaj znaczną wielkość usystematyzowanych informacji pozwalających na akceptację różnorodnych dróg postępowania zamawiających. Książka została napisana jako zbiór wiedzy praktycznej wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych na rzecz poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, trybunałów dodatkowo organów orzekających administracji, ażeby w jaki sposób najlepiej połączyć teorię z praktyką. Znaczną część opracowania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych.

Najnowsze artykuły


Bądźmy w kontakcie


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!

4965-507-2447